Ортодонција

Ортодонција

Ортодонција е гранка на стоматологијата која се занимава со третман на неправилен загриз и неправилно поставени заби. Ортодонтскиот третман може да помогне да се исправат забите на пациентот и правилно да се постават. Ортодонтите обично користат протези и ретејнери за исправување на забите на пациентот. Меѓутоа, постојат и ортодонти кои работат на реконструкција на целото лице, а не се фокусираат исклучиво на забите. После активниот ортодонтски третман, пациентите обично носат ретејнери, кои ги држат забите во новата, правилна положби додека околната коска се прилагодува околу нив. Ретејнерите обично се носат постојано извесен период, може да биде период од неколку дена до една година, а потоа повремено (обично ноќно време за време на спиењето) онолку долго колку што препорачува ортодонтот. Можно е забите да останат правилно поставени и без редовно носење на ретејнерот.

Побарајте одговор и совет

Наша цел е да одговориме на вашите прашања навремено.