Инлеи и онлеи

Инлеи и онлеи

Стоматолошки инлеи и онлеи може да се изработени од злато, од композитни смоли или порцелански материјали и се користат за поправка на умерено оштетените или распаднати заби. Стоматолозите користат инлеи и онлеи за да го реставрираат забот што е премногу оштетен за да се поправи со пломбирање, но недоволно оштетен за да му треба коронка. Стоматолошките инлеи и онлеи го спасуваат здравиот дел од повредениот заб и обезбедуваат сила и стабилност за нормално џвакање.

Видови на инлеи и онлеи

Стоматолошки инлеи и онлеи може да се направат од следниве материјали:

  • Композитните смоли вклучуваат материјал налик на стакло и акрил. Композитните онлеи и инлеи се попријатни од металните во естетска смисла, бидејќи одговараат на бојата на забот.
  • Исто така се користи и метал, обично злато, но може да се користат и други метали. Стоматолозите можат да користат метални инлеи или онлеи на задните заби или катници, заради јачината и издржливоста на металот. Денес, златото се користи поретко отколку во минатото, бидејќи е естетски помалку пријатно во однос на останатите видови инлеи и онлеи.
  • Порцеланот одговара на бојата на забот.

Вашиот стоматолог може да препорача инлеи или онлеи во следниве случаи:

  • Напукнати или поткршени заби што не можат да се санираат со пломбирање, но не бараат поопширни процедури за поправка, како што се лекување на коренскиот канал и / или забната коронка.
  • Расипување на забите (шуплини, забен кариес) што се појавува кога бактериите во устата произведуваат киселина што ги оштетува забите. Стоматолозите најчесто можат да поправат помало до умерено распаѓање на забот со пломбирање. Умерено до посериозно или длабоко расипување може да бара инлеи или онлеи или коронка за да се зачува функцијата на забот.

Предности на инлеите и онлеите

Тие ги имаат следниве предности:
Тие се направени од забен порцелан, а не од метал. Ова значи дека тие одговараат на природната боја на забите и не можат да се разликуваат како што е случај кај пломбите. Изгледаат како дел од забот.
Тие се врзани за забот. Со други зборови, тие се структурно сврани со забот со помош на лесен забен цемент. Ова значи дека тие се дел од забот, а не посебен ентитет поставен во забот, како старите метални пломби.
Бидејќи се врзани за забот, тие го зајакнуваат. Тие применуваат внатрешна сила, влечејќи ја периферијата на забот, држејќи го забот заедно. Спротивно на тоа, металните пломби применуваат надворешна сила, туркајќи ја периферијата на забот и со тоа го ослабнуваат забот.
Тие се тврди и издржливи. Со добра секојдневна грижа, тие го продолжуваат животот на забот на неодредено време.

Дали инлеите и онлеите имаат недостатоци?

Не, освен ако сметате дека двете посети на забар наместо една е недостаток. Тие се она што е познато како индиректно полнење, што значи дека лекарот не нанесува порцелан директно на забите, како што тоа го прави со бел композит, или како што прават другите стоматолози со метален амалгам. Наместо тоа, тој ги прави според неговите спецификации во лабораторија. На лабораторијата ѝ треба недела или две за да ги достави изработките на стоматологот, така што потребна е втора посета. Потоа, тој ги поставува на забот и трајно ги поврзува.

Побарајте одговор и совет

Наша цел е да одговориме на вашите прашања навремено.