Стоматолошки импланти

Стоматолошки импланти

Во процесот на креирање на вашата насмевка Стоматолошкиот центар д-р Баткоски користи материјали од светски ранг. Затоа ние успешно можеме да го надминеме функционалниот и естетски предизвик на недостаток на заб со помош на системот за имплантација Дитрон. Овој систем овозможува совршено надополнување на насмевката преку квалитетот и карактеристиките кои ги има.

Може да се каже дека денталната имплантологија претставува пресвртница во животот на пациентите коишто се борат со проблемот на беззабоста. На овој начин им се овозможува на пациентите да добијат фиксни забни конструкции, а реализирање на процедурата се во странство е најчесто најдобро решение.

Што се стоматолошки импланти?

Забен имплант е титаниумска завртка којашто го заменува коренот на забот; неговиот дизајн се заснова на дизајнот на природен заб. Материјалите што се користат за правење импланти се биокомпатибилни и тие се долготрајни доколку пациентот ги следи упатствата за орална хигиена и доаѓа на редовни прегледи кај својот стоматолог, дури и ако стоматологот е во странство.

Предности за пациентот:

 • Совршена естетика
 • Природен изглед на забот
 • Совршена насмевка
 • Соседните заби остануваат непроменети

1. Што претставуваат All-on-4 стоматолошките импланти?

All-on-4 е процедура при којашто во целосно беззаба вилица се поставуваат четири импланти коишто држат фиксен мост. Ова им овозможува на пациентите коишто дотогаш имале целосна протеза, а се без заби да добијат фиксна вградена протеза наместо отстранлива протеза којашто секојдневно треба да се вади и повторно става.
Стоматолошките импланти се долгорочно решение при недостаток на заб или заби, и доколку пациентот ја одржува редовно својата орална хигиена и доаѓа на редовни прегледи на забар, даваме гаранција од 10 години.

All-on-4 техниката овозможува:

 • Решавање на беззабоста за краток период.
 • Намалување на бројот на потребни посети и интервенции на забар, како и скратување на целосното времетраење на третманот.
 • Терапија и опоравување без болка.
 • Висококвалитетни резултати.

Придобивки на All-on-4 процедурата:

 • Кратко време на закрепнување
 • Надградба на коските и синусите не е потребна
 • Природен изглед на лицето
 • Минимално време на опоравување
 • Долгорочно решение
 • Хигиена

2. Објаснување на All-on-4 процедурата

 1. Пред да се подложи на All-on-4 процедурата на имплантација, пациентот минува низ детален стоматолошки преглед, кој се состои од преглед, консултации со стоматолози и најразлични дијагностички процедури.
 2. По деталните прегледи се констатира дали пациентот е кандидат за оваа процедура. Кога ќе се потврди дека оваа интервенција е соодветна за пациентот, тој добива нова насмевка само за еден ден.
 3. За само еден ден вградуваме четири стоматолошки импланти, се прави реконструкција и се ставаат привремени заби.
 4. По неколку месеци кога стоматолошките импланти сраснале со коската, се прави постојан забен мост за пациентот.

3. All-on-6 стоматолошки импланти

All-on-6 е техника при којашто во целосно беззаба вилица се поставуваат шест импланти кои држат фиксен мост. Ова им овозможува на пациентите кои имале целосна протеза и кои се без заби да имаат фиксна вградена протеза наместо отстранлива протеза којашто секојдневно треба да се вади и повторно става.
Стоматолошките импланти се долгорочно решение при недостаток на заб или заби, и ако пациентот се грижи за својата орална хигиена и доаѓа на редовни прегледи на забар, даваме доживотна гаранција.

All-on-6 овозможува:

 • Решавање на беззабоста за краток период.
 • Намалување на бројот на потребни посети и интервенции на забар, како и скратување на целосното времетраење на третманот.
 • Терапија и опоравување без болка.
 • Висококвалитетни резултати.

4. Објаснување на All-on-6 процедурата

Методот All-on-6 е едноставен. Како прво, потребни се детални испитувања при коишто ќе се утврди стоматолошката состојба на пациентот. За време на прегледот, пациентот се консултира со нашите стоматолози, ги објаснува своите желби и потреби и подлежи на различни детални дијагностички процедури.

После прегледите и дијагностичките процедури, стоматолозите ќе одлучат дали оваа процедура одговара за пациентот и ќе дадат сеопфатен план за терапијата и финансиска понуда што не обврзува на ништо.

Методот Аll-on-6 започнува со давање анестезија, така што целата постапка е безболна, а во текот на една постапка вградуваме 6 стоматолошки импланти, екстензија и привремени заби.
После тоа, пациентот може да оди дома и да продолжи со стандардниот начин на живот. Се препорачува пациентот да не јаде сѐ додека анестезијата не помине целосно. За време на неколку месеци по постапката (3 до 6 месеци, во зависност од случајот) се препорачува јадење на мека храна и избегнување на храна што бара силно џвакање, крцкава храна и семиња.

Кога забните импланти ќе сраснат во коската, после три до шест месеци, се инсталира фиксен мост, а пациентот може да оди дома со вилица со нормално функционирање.

5. All-on-4 наспроти All-on-6 техниката

Двата методи имаат иста цел, а тоа е решавање на беззабоста на пациентот. Двата методи имаат ист процес на вградување и и двата се безболни бидејќи се спроведуваат под анестезија.

All-on-4 и All-on-6 се разликуваат по бројот на забни импланти. All-on-4 е техника при којашто беззаба вилица е опремена со четири забни импланти кои држат фиксен мост, додека All-on-6 е техника при којашто во беззаба вилица се вградуваат шест стоматолошки импланти кои држат фиксен мост .

Исто така, All-on-6 методот се препорачува за пациенти кои имаат намалена густина на коските бидејќи вградувањето на забни импланти го стимулира растот на коските и му дава на пациентот подефиниран изглед на вилицата.

Дали ќе се примени All-on-4 или All-on-6 зависи од стоматолошката состојба на пациентот, неговите потреби и најдоброто решение за него.

5. Кога е потребно подигнување на синусот?

Подигнување на синусите се прави кога во горната вилица нема доволно висина на коската, или синусите се премногу блиску до вилицата за да се вградат стоматолошки импланти. Постојат неколку причини за ова:

 • Многу луѓе кои изгубиле заби во горната вилица – особено задните заби или катници – немаат доволно коска за да бидат вградени импланти. Поради анатомијата на черепот, задниот дел на горната вилица има помалку коска од долната вилица.
 • Коските може да се изгубат заради пародонтална болест (на непцата).
 • Губењето на забите може да доведе до губење на коските исто така. Штом забите ќе исчезнат, коските почнуваат да се ресорбираат (се апсорбираат назад во телото). Ако забите недостасуваат долго време, честопати не останува доволно коска за да се вградат импланти.
 • Максиларниот синус може да биде премногу близу до горната вилица што оневозможува вградување на импланти. Обликот и големината на овој синус варира од личност до личност. Синусите исто така можат да се зголемуваат во текот на процесот на стареење.

Поставете прашања и добијте одговори

Наша цел е да одговориме на сите ваши прашања навремено.