ТЕХНОЛОГИЈА

Април, 2014

Данијел Кајмаковски

Зад убавата и блескава насмевка на Победникот на Х Фактор Даниел Кјмакоски стои Стоматолошкиот центар Др Баткоски
Јуни, 2013

Хуманитарна акција

Хуманитарна спортско-рекреативна акција “За посреќно детство”, која веќе две години се оддржува во соработка со здравствениот комплекс „Св.Ѓорѓија“ - Стоматолошки центар „Д-р Баткоски“.