Дали порцеланските коронки се соодветни за вас?

Дали порцеланските коронки се соодветни за вас?

За да откриете дали вашиот проблем може да се реши со порцеланска забна коронка, дојдете во нашата клиника за преглед или испратите ни ортопан снимка за да можеме да ја утврдиме вашата стоматолошка состојба и да видиме дали сте кандидат за овие коронки.

Побарајте одговор и совет

Наша цел е да одговориме на вашите прашања навремено.